Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi poikaa ruokailemassa pöydän ääressä. Kuva Dolly Aittanen
Pääsisältö

Ruoka on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Se edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana.

Päiväkotiruokailun tavoitteena on tarjota lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ateriarytmi ja säännöllisyys ovat myös tärkeä osa lapsen ruokailua.

Ruokakasvatus tutustuttaa lapsia erilaisiin ruokiin aistien, leikkien, yhteisten kokemusten ja aikuisen esimerkin kautta. Esimerkillä ja positiivisella ruokapuheella on suuri merkitys sille, millainen kokemus ruokailusta muodostuu lapselle.

Ruokailu on parhaimmillaan positiivinen kasvatustilanne ja iloinen osa lapsen päivää.

Lasten ruokakasvatuksella on monia hyötyjä

10 hyötyä ja ruokakasvatuksen tavoitetta

  1. Vahvistaa tervettä suhtautumista syömiseen ja omaan kehoon.
  2. Luo vakaan elinikäisen pohjan omalle ruokasuhteelle.
  3. Lapsi tottuu vähitellen uusiin makuihin ja rakenteisiin yksilöllisessä tahdissa.
  4.  Lapsi oppii kuuntelemaan oman kehon nälkä-kylläisyyssignaaleja ja säätelee ruokailuja oman tarpeen mukaisesti.
  5. Lapsi oppii toimimaan ruokailutilanteissa ja puhuu ruoasta sekä tietää hyvät pöytätavat. Ruokaan ja syömiseen suhtautuminen  on myönteistä. 
  6. Ruokaan totuttelu on kokeilevaa ja innostavaa, ilon ja oivallusten kautta tapahtuvaa arvostusta ruokaa kohtaan. Eri aistit ovat  oiva apu tutkia ruoan eri ominaisuuksia.
  7. Terveelliset, monipuoliset ja kestävät ruokavalinnat tulevat tutuksi päiväkodin arjen tekemisen kautta.
  8. Ruoan tie pellosta pöytään tulee tutuksi vaikkapa tarinoiden ja laulujen avulla.
  9. On myös rikkautta oppia erilaisia ruokakulttuureja ja -perinteitä!
  10. Koti, päiväkoti ja ruokapalvelu toimivat saumattomassa yhteistyössä ruokakasvatusketjussa. Nautitaan laadukkaista ruoista,  raaka-aineista ja yhteisistä kiireettömistä ateriahetkistä. 

Sapere-menetelmä

Sapere on ruokakasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan aistiensa välityksellä. Saperessa lapset oppivat aistimalla, tutkimalla, kokeilemalla, ihmettelemällä ja leikkimällä.

Menetelmä perustuu aistikokemuksiin, joiden kautta lapsi oppii uusia asioita ruokamaailmasta: elintarvikkeista, ruoasta, ruoan alkuperästä ja sen valmistuksesta.

Menetelmän keinoja voivat hyödyntää niin vanhemmat kuin ammattikasvattajatkin.

Ruokakasvatuskäsikirja

Kylän Kattauksen ruokakasvatuskäsikirja on tarkoitettu oppaaksi ja työkaluksi ruokapalvelun ja päiväkodin henkilökunnalle.

Ruokakasvatuskäsikirjaa voidaan myös käyttää perhepäivähoidossa ruokakasvatuksen tukena. Siihen on koottu tietoa ravitsemuksesta, ruokakasvatuksesta sekä päiväkotien ja ruokapalvelun tuottajan Kylän Kattauksen yhteisesti sovituista toimintatavoista.

Käsikirja perustuu Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen sekä Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksiin.

 

Kuva
Ruokakasvatuskäsikirja pdf. Kuva Jarno Kemppainen
Alasivu

Makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Suurin osa päiväkodeistamme ovat suorittaneet Makuaakkoset -diplomin.

Makuaakkoset-diplomi

Asiasanat:  
päiväkoti
kouluruokailu