Kypärämäen alueen kadun Saihokadun katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 7. kaupunginosassa, Kypärämäessä, noin 3,5 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta länteen. Suunnittelualue rajautuu Saihokatuun, yksityisiin tontteihin ja puistoon. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 1964. Saihokatu kuuluu 30 km / h aluerajoituksen piiriin.

Suunniteltavan pysäköintialueen leveys on 7 m. Pinta kuivatetaan kallistamalla pysäköintialue Saihokadun suuntaan ja ohjaamalla vedet nykyistä päällysteen taitetta ja rakennettavaa reunatukea myöten. Kadun yleistä kuivatusta parannetaan kaivamalla matala sivuoja. Pysäköintialueen reuna nurmetetaan osittain. Puiston puoleinen reuna maisemoidaan nykyisen maaston mukaiseksi.

Kadunosa ei ole vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Hankkeen toteutusta ei ole aikataulutettu, mutta suunnitelmat tehdään valmiiksi.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 4. - 18.7.2017.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. (014) 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)