Korkotuki- ja takauslainat

Ota yhteyttä

Korkotukilainat ja investointiavustukset sekä korjaus- ja energia-avustukset
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
p. 014 266 5019

Korkotukilainat yhteisöille

Nimettyjen yleishyödyllisten yhteisöjen on mahdollista saada korkotukilainaa vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntotalojen rakentamiseen, asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen vuokra-asuntojen omaksilunastamista varten, vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen. Hakemukset toimitetaan asuntotoimeen ilman erityistä hakuaikaa. Lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Takauslainat vuokrataloille

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja. Hakemukset toimitetaan asuntotoimeen ilman erityistä hakuaikaa. Uudisrakentamista varten myönnetyn lainan hyväksymisestä takauslainaksi päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus

Tukea voi saada ylläpidon kannalta keskeisiin toimenpiteisiin kuten putkisto- ja ulkovaippa- sekä energiataloudellisiin korjauksiin.

Takauslainan määrä enintään 70 % hyväksyttävistä perusparannuskustannuksista. Takausmaksuna peritään kertaluonteisesti 2 % hyväksytyn takauslainan pääomasta. Takauslainan hyväksymisestä päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Vanhat aravalainat

Kuntien välityksellä tapahtuva yksityishenkilöiden asuntojen rakentamisen tai hankkimisen tukeminen ns. aravalainoilla päättyi vuonna 1995. Näiden lainojen perinnästä ja maksuhelpotusten myöntämisestä vastaa asuntotoimi. Maksuhelpotusta on haettava kolme kuukautta ennen eräpäivää.