Hyppää pääsisältöön
Kuva
Korkean rakentamisen visiosuunnitelma. Kuva Tieno Arkkitehdit Oy
Pääsisältö

Ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset on laadittu ohjaamaan keskusta-alueen kaupunkisuunnittelua ja asemakaavoitusta siten, että yksittäiset hankkeet toteuttavat johdonmukaisesti yhtenäistä kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkirakenteen kehittämisestä ja jyväskyläläisen identiteetin vahvistamisesta.

Laadittujen visiosuunnitelmien, käydyn keskustelun ja saadun palautteen pohjalta on laadittu ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset. Linjaukset on laadittu tukemaan Jyväskylän keskustan omaleimaista ja arvokasta kaupunkikuvaa ja kaupunkirakennetta sekä rakennettua kulttuuriympäristöä. Niin täydennysrakentamisen kuin korkean rakentamisen tulee tukea jyväskyläläisen identiteetin säilymistä ja kehittymistä. Korkean rakentamisen linjaukset koostuvat viidestä periaatteesta, joissa määritellään korkea rakentaminen, korkean rakentamisen vyöhykkeet, kaupunkikuvan laatua, kaupunkimallin hyödyntäminen suunnittelussa ja korkean rakentamisen erityiskysymykset.

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt linjaukset 26.11.2019.

Korkean rakentamisen linjausten aineisto

Kuva
ydinkeskustan korkean rakentamisen vyöhykejakokartta, uusi. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Visiosuunnitelmat

Jyväskylän kaupunki tilasi kolmelta arkkitehtitoimistolta korkean rakentamisen visiosuunnitelmat mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Suunnitelmissa tuli tarkastella kolmentoista ennalta määritellyn kohteen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia erityisesti korkean rakentamisen näkökulmasta. Suunnittelijoilla oli vapaakädet esittää mielestään Jyväskylään sopivia ratkaisuja mm. rakentamisen määrän ja korkeuden suhteen. Korkeaksi rakentamiseksi määriteltiin nykyistä rakennuskantaa korkeampi rakentaminen eli plus yksi tai useampi kerros.  Kolme keskenään erilaista visiosuunnitelmaa havainnollisti täydennysrakentamisen mahdollisuuksia keskustassa ja loi hyvän pohjan käydylle keskustelulle.

Visiosuunnitelma 1.

 • AOR Arkkitehdit Oy
 • Rakentamista 133 000 kerrosalaneliömetriä
 • Asukkaita noin 2600
 • Korkein rakennus 14 kerrosta

> Tutustu suunnitelmaan [pdf, 32.5 Mt]

Kuva
Korkean rakentamisen visiosuunnitelma. Kuva Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Visiosuunnitelma 2.

 • Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy ja Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy
 • Rakentamista 236 000 kerrosalaneliömetriä
 • Asukkaita noin 4700
 • Korkein rakennus 16 kerrosta

> Tutustu suunnitelmaan [pdf, 8.5 Mt]

Kuva
Korkean rakentamisen visiosuunnitelma. Kuva Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy

Visiosuunnitelma 3.

 • Arkkitehtipalvelu Oy ja Tieno Arkkitehdit Oy
 • Rakentamista noin 283 000 kerrosalaneliömetriä
 • Asukkaita noin 5700
 • Korkein rakennus 20 kerrosta

> Tutustu suunnitelmaan [pdf, 191.7 Mt]

Kuva
Korkean rakentamisen visiosuunnitelma. Kuva Tieno Arkkitehdit Oy

 

Keskustelua Jyväskylä korkeuksissa -tapahtumassa

Jyväskylä korkeuksissa -tapahtuma järjestettiin torstaina 11.4. kello 17-19 Kaupunginkirjaston Unonsalissa. Tilaisuudessa tutustuttiin visiosuunnitelmiin sekä käytiin korkean rakentamisen paneelikeskustelu. Paneelin aikana yleisö osallistui keskusteluun Screenio -työkalun avulla. Lue millaisia kysymyksiä ja kommentteja panelistit saivat.

Asiasanat:  
arkkitehtuuri
korkea rakentaminen
kaavoitus
asemakaavoitus
Jyväskylän keskusta