Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pysäköinnin hallinta

Ehdotus pysäköinnin hallintamallista ja uusista pysäköintinormeista hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 16.10.2018.

Uudet pysäköintinormit pohjautuvat Jyväskylän kaupungin yleiskaavaan vuodelta 2016, jolla ohjataan yhdyskuntarakennetta tiivistävää, kestävän kehityksen mukaista täydennysrakentamista. Asemakaavojen pysäköintinormit koskevat koko kaupungin aluetta ja ne on laadittu ominaan erilaisille liikkumisen vyöhykkeille, kuten ydinkeskustaan, jalankulku-, pyöräily-, joukkoliikenne-, ja autovyöhykkeille.

Uudistuksen tavoitteena on siirtää pysäköinnin järjestämisen vastuuta ja tarveharkintaa toteuttajille ja käyttäjille. Siirtämällä pysäköinnin painopistettä yleisiin pysäköintilaitoksiin vapautuu tonteilta tilaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi täydennysrakentamiseen tai pihojen viihtyisyyden lisäämiseen. Uusia pysäköintinormeja sovelletaan asemakaavoituksessa ja niiden toteuttaminen edellyttää kiinteistöjen omaa aloitetta ja hyväksyntää. Jatkossa pysäköintinormien toimivuutta seurataan aktiivisesti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Pysäköinnin hallintamalli ja uudet pysäköintinormit

raportin liitteet:

Pyöräpysäköintinormit

Jyväskylän kaupunki on laatinut ehdotuksen asemakaavojen pyöräpysäköintinormeista. Ehdotuksessa määritellään asemakaavoissa toteutettavaksi velvoitettavien pyöräpaikkojen määrän ja laadun vähimmäistaso.

Ehdotus pidetään nähtävillä 24.8.–7.9.2021 välisen ajan. Palautetta ehdotuksesta voi antaa kaupungin kirjaamoon (kirjaamo[@]jyvaskyla.fi) 7.9.2021 kello 15 mennessä.