Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hoitaja kansio käsissään
Kuva
Verenpainemittaus

Jyväskylän kaupungissa järjestetään avosairaanhoidon palveluja kaupungin oman tuotannon ja ostopalvelujen avulla. Jyväskylä oli vuosina 2017–2019 mukana asiakkaan valinnanvapauskokeilussa (palvelusetelikokeilu), minkä tuloksia hyödynnetään avosairaanhoidon palvelujen kehittämisessä. Omassa toiminnassa lääkärille pääsy on hieman parantunut vuodesta 2016. Ostopalveluissa on kehitetty palvelun vaikuttavuudesta kertovaa laatupanttia.

Katso avosairaanhoidon palvelurakenteen tuloksellisuusarviointi