Hyppää pääsisältöön

18.4.2023

Kuva
Henkilöitä rivissä ulko-oven edessä
Työnhakijat ovat erittäin tyytyväisiä kuntien omavalmentajien tukeen työnhaussa. Kuntakokeilun omavalmentajat auttavat säännöllisissä tapaamisissa työnhakijoita löytämään töitä, koulutusta tai elämäntilanteeseen sopivaa palvelua. Kuntakokeilu on ollut käynnissä reilut kaksi vuotta. Kuntakokeilu tarkoittaa sitä, että osa työnhakijoista saa työnhaun palvelunsa omasta kunnasta TE-toimiston sijaan.

Jopa 80%  asiakaspalautekyselyyn vastanneista työnhakijoista koki, että tapaamiset omavalmentajan kanssa selkeyttivät omaa työnhaun tilannetta merkittävästi.

Palautekyselyyn tuli vuoden aikana yhteensä 529 vastausta Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnissa.
Omavalmentajan ja asiakkaan tapaamiset voidaan järjestetää joko kasvotusten tai etänä ja niissä keskustellaan työnhakuun, työllistymiseen ja työttömyysturvaan liittyvistä kysymyksistä. Palautekyselyn tulokset ilahduttavat työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Mäenpäätä, joka vastaa Jyväskylässä osaamisen palvelut -toimintayksiköstä.

— Omavalmentajien perustehtävä ja kaikkien tapaamisten tavoite on se, että asiakkaat löytävät itselleen sopivaa työtä. Tavoitteena meillä on, ettei kukaan jää yksin työnhakunsa kanssa ja siinä olemme onnistuneet, Mäenpää iloitsee.

Omavalmentajat valmentavat asiakkaita työelämään

Omavalmentajat tuntevat työttömyysturvalain lisäksi työnhakua tukevat palvelut ja osaavat soveltaa kaikkea tietoa työnhakijan tarpeisiin sopivaksi. Kuntakokeilussa ja työllisyyspalveluissa työllisyyspalvelupäälliköt ovat tehneet paljon töitä sujuvien palveluprosessien eteen, joka näkyy työnhakijalle joustavana palveluna.
 
— Meillä on erittäin asiantuntevia omavalmentajia, jotka osaavat kohdata ihmisiä. Emme halua näyttäytyä vain viranomaisroolissa vaan asiakastapaamisten tavoite on aina se että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, Mäenpää kuvailee.

Konkreettisesti työnhakijan valmentaminen työelämään tarkoittaa sitä, että omavalmentaja ja työnhakija miettivät yhdessä ratkaisuja siihen, miten seuraava työpaikka löytyisi mahdollisimman nopeasti. Omavalmentaja tuntee palvelut ja työnhakija oman tilanteensa. Tästä yhteistyöstä syntyy työnhakuun tehokas suunnitelma.

Työnhakijat kiittävät kuuntelusta

Työnhakijat ovat voineet jättää palautetta kuntakokeilun omavalmentajille palautekyselyn avulla. Palautekyselyssä suurin osa vastanneista koki, että hän oli tullut kuulluksi tapaamisessa ja omavalmentaja ymmärsi hänen asiansa. Kuulluksi tulemisen kokemus nostettiin myös avoimissa vastauksissa monesti tapaamisten tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi yksittäiseksi asiaksi.

— Arjen työssä omavalmentajan täytyy todella nopeasti napata työnhakijan kertoman perusteella, mikä palvelu tai ratkaisu on oikea työnhakijan kannalta. Työllisyyspalveluissa on tarjolla paljon valmennuksia ja koulutuksia sekä muita palveluita valittavaksi. Työnhakijan voi olla jopa vaikea valita palveluiden joukosta se palvelu, joka auttaisi löytämään työtä. Siksi omavalmentajan tehtävä on ehdottaa sopivia vaihtoehtoja. Tässä olemme onnistuneet hyvin palautteen perusteella ja siihen panostamme jatkossakin, Mäenpää sanoo.

Valmentava ote on kaiken ympärillä

Vaikka omavalmentajien tapaamisista saatu palaute on hyvää, nykytilaan ei tuudittauduta, vaan katseet ovat toiminnan ja omavalmentajien ammattitaidon vahvistamisessa. Mäenpään mukaan omavalmentajia tuetaan konkreettisesti asiantuntijana kasvamisessa.

—  Työyhteisössämme jaetaan onnistumisia ja iloitaan niistä yhdessä. Omavalmentajilla on vastuullinen työ, jota tuemme antamalla mahdollisuuksia kouluttautua sekä keskitymme antamaan palautetta sekä tekemään työn tuloksia näkyväksi. Työnhakijoiden palaute tapaamisista omavalmentajien kanssa on juuri tällaista työn tuloksien näkyväksi tekemistä kaikkien numeraalisten mittarien joukossa, Mäenpää sanoo.

Työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille vuonna 2025

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluihin on muodostunut avoimeen ja kevyeen toimintatapaan pyrkivä työkulttuuri. Tämän kulttuurin ja ilmapiirin vaaliminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, kun työllisyyden kuntakokeilu päättyy ja työllisyyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan valtiolta kunnille.

— Omavalmentajilla on jo nyt varsin kokonaisvaltainen rooli asiakkaan työelämään valmentamisessa ja tämä rooli tulee vahvistumaan kuntakokeilun päätyttyä. Siksi on tärkeää, että pystymme pitämään ja vahvistamaan nykyistä työkulttuuria, Mäenpää sanoo.

Kuntakokeilun päättymisen yhteydessä siirtyy paljon työntekijöitä TE-palveluista työllisyyspalveluihin. Jotta siirtymässä onnistutaan, tulee panostaa henkilöstöjohtamiseen ja perehdyttämiseen.

— Ihmisiä tulee eri työkulttuureista ja meidän tulee panostaa jatkossakin päivittäiseen henkilöstöjohtamiseen, jotta työntekijöillä on soljuva arki, Mäenpää sanoo.