Ilmianna ideasi!

Yritysesittelylomake - Kyselylomakkeen tietosuojaseloste

Lomakkeella yritys tai toimija voi kertoa tuotteistaan ja palveluistaan sekä mainostaa ideoitaan ja osaamistaan, joista olisi Jyväskylän kaupungille hyötyä tämän hankkiessa ostopalveluita tai tuotteita. Tietoa voivat hyödyntää kaupungin eri organisaatiot esim. Kilpailuttamispalvelut julkisia hankintoja valmistelevana ja toteuttavana yksikkönä.  

Innovatiivisista hankinnoista kaupunki kaipaa myös vihjeitä. Innovatiivisen hankinnan ilmoittamisella annetaan kaikille mahdollisuus tehdä ilmoitus tai ehdotus kunnan toimialaan kuuluvan tuotteen, omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta siten, että hankinnan innovatiiviset ulottuvuudet otetaan huomioon hankinnan valmistelusta lähtien.  

Täytä lomake huolellisesti. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. 

Yhteydenoton tulee sisältää aihetta kuvaavan otsikon. Kuvaa selkeästi ehdotuksesi ja perustelusi sille, millaista tukea ehdotus toisi nykyiseen toimintatapaan.

Lomake ohjataan Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalveluihin.  Lomakkeen täyttäjälle ilmoitetaan yhteydenoton johdosta mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä. 

Lomakkeen täyttäjä vastaa yhteydenoton toimittamisesta. Hän vastaa myös palveluun lähetetyn lomakkeen sisällöstä, sekä siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. 

 

Yhteydenottaja
Voit laittaa useampikin sähköpostiosoitteita, silloin pilkku osoitteiden väliin.
Yhteydenoton sisältö
Yksilöi liikesalaisuudet tähän, mikäli yhteydenotto sisältää liikesalaisuuksia. (Liikesalaisuuslaki 595/2018)