Itsemaksettavat sosiaalipalvelut

Jyväskylän kaupunki ylläpitää itse maksettavien palveluiden rekisteriä Palse.fi-portaalissa. Palse-portaalista löytyy tukipalveluiden tuottajarekisteri sekä erilaisia hoito-, hoiva-, siivous-, ja kodinkunnossapitopalveluita. Asiakkaat näkevät Palse-portaalista palveluita tuottavien yritysten tiedot sekä palveluiden hinnat, ja voivat vertailla palveluita ja hintoja. Itsemaksettavia palveluita ovat sosiaalipalveluna tuotettavat tukipalvelut sekä muut itse maksettavat palvelut.

Sosiaalipalveluna tuotettavat tukipalvelut

Sosiaalipalveluna tuotettavaa tukipalvelua ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tukipalveluiksi rinnastetaan myös muita palveluita, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista mm. vammaispalvelun henkilökohtainen apu.

Palse.fi-portaalin tukipalveluiden tuottajarekisterissä näkyy eriteltyinä kaikki ne palvelut, jotka verottaja hyväksyy tukipalveluiksi. Asiakas maksaa tukipalvelut itse. Hän voi saada ostamastaan palvelusta kotitalousvähennyksen.

Palveluntuottajat voivat myydä kotipalveluja ja niiden tukipalveluja arvonlisäverottomasti sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle. Sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi.

Tuottajalta edellytetään, että 

 • palveluntuottaja on aluehallintoviraston tai Valviran sosiaalipalveluiden tuottajarekisterissä tai Jyväskylän kaupungin tukipalveluiden tuottajarekisterissä
 • palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen
 • palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma
 • palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palveluiden laadusta

Muut itse maksettavat sosiaalipalvelut

Palveluntuottaja voi ilmoittautua myös muiden itse maksettavien palveluiden tuottajarekisteriin Palse.fi-portaalissa: Hakeutuminen ja ilmoittautuminen palveluntuottajaksi. Muilla itse maksettavilla palveluilla tarkoitetaan erilaisia arkea tukevia ja kotona asumista edistäviä palveluita, jotka asiakas maksaa itse. Näitä palveluita ei voi tuottaa arvonlisäverottomasti. Asiakas voi saada ostamastaan palvelusta kotitalousvähennyksen

Palsessa muut itse maksettavat palvelut löytyvät Kodin siivous- ja kunnossapitopalveluiden ja Hoito- ja hoivapalveluiden alta. Jyväskylän kaupunki lisää itse maksettavien palveluiden rekisteriin palveluluokkia ja palveluita tarpeen mukaan. Rekisterin on tarkoitus palvella sekä kuntalaisia että kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluohjausta eri palveluissa.

Ilmoittautuminen itse maksettavien palveluiden tuottajaksi

Ilmoittautuminen itse maksettavien palveluiden tuottajaksi löytyy Palse.fi-portaalista: Hakeutuminen ja ilmoittautuminen palveluntuottajaksi. Tukipalveluiden tuottajarekisteri löytyy Ilmoittautuminen itse maksettavien palvelujen palveluntuottajaksi -alta.

Näin ilmoittaudut tukipalveluiden tuottajarekisteriin ja muiden itse maksettavien palveluiden tuottajaksi:

 1. Valitse Yrityksille
 2. Valitse Itse maksettavat palvelut
 3. Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden alla toimialan alla näet kolme vaihtoehtoa: Kodin siivous- ja kunnossapitopalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut sekä Tukipalveluiden tuottajarekisteri
 4. Jokaisessa kolmessa kohdassa pitää jättää erillinen ilmoitus, jos haluaa näkyä kunkin palvelun yhteydessä.
 5. Täytä jokaiselle ilmoitukselle kaikki palvelutuotteet, joita yritys tarjoaa. Jokaiselle palvelutuotteelle on myös merkittävä palvelun hinta.
 6. Täytä kaikki ilmoituslomakkeen kohdat ja lisää pyydetyt/tarvittavat liitteet. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä valmiiksi kerralla, sen voi tallentaa ja täyttämistä voi jatkaa myöhemmin.
 7. Palauta ilmoitus käsittelyyn, kun se on valmis.