Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Yrityksen perustamisen jälkeen palveluntuottaja hakeutuu palveluaan vastaavaan rekisteriin. Sote -palvelut ovat joko ilmoituksenvaraisia, luvan varaisia tai sosiaalipalveluna tuotettavia tukipalveluita. Palvelua vastaava rekisteri määräytyy näiden mukaisesti. 

Aluehallintovirasto ja Valvira ylläpitävät luvanvaraisten (ympärivuorokautiset palvelut) ja avopalveluina tuotettavien ilmoituksenvaraisten palveluiden tuottajarekisteriä. Näiden lisäksi Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ylläpitävät sosiaalipalveluna tuotettavien tukipalveluiden rekisteriä. 

Palveluntuottaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin ylläpitämään itsemaksettavien palveluiden tuottajarekisteriin. Asiakas voi ostaa itse maksettavia palveluita mikäli hän ei ole oikeutettu kunnalliseen palveluun, tai hän haluaa itse ostaa palvelua kunnallisten palveluiden lisäksi.

Ennen rekisteröitymistä palveluntuottajalla tulee olla laadittuna omavalvontasuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelma.

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammattihenkilö. Palvelu edistää yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Kaikki sosiaalihuollon avopalvelut ovat ilmoituksenvaraisia (ei ympärivuorokautista toimintaa). Ilmoituksenvaraisia palveluita ovat esimerkiksi kotihoito ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun tuottajan tulee tehdä ilmoitus toiminnan aloittamisesta Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluille. Valvontakoordinaattorit käyvät läpi tehdyn ilmoituksen tuottajan kanssa ja laativat ilmoituksen liitteeksi kuntalausunnon. Samalla tuottaja saa palvelukohtaista ohjausta ja neuvontaa. Aluehallintovirasto tekee ilmoituksen ja liitteiden perusteella päätöksen tuottajan merkitsemisestä yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin.

Ilmoituslomake ja ohjeet sen tekemiseen löytyvät Avi:n sivulta Yksityisten sosiaalipalveluiden luvat ja ilmoitukset.

Ilmoitus liitteineen toimitetaan Jyväskylän kaupungin kirjaamoon sähköisesti suojattuna sähköpostina kirjaamo(at)jyvaskyla.fi tai osoitteeseen Vapaudenkatu 30, PL 193, 40101 Jyväskylä

Luvanvarainen sosiaalipalvelu

Luvanvaraista sosiaalipalvelua ovat ympärivuorokautisesti tuotettavat sosiaalipalvelut. Näitä ovat esimerkiksi lastensuojelulaitokset ja tehostetun palveluasumisen yksiköt. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimintayksikkö sijaitsee.

Hakemuslomake ja ohjeet sen tekemiseen löytyvät Avi:n sivultaYksityisten sosiaalipalveluiden luvat ja ilmoitukset.

Hakemus toimitetaan suoraan aluehallintovirastoon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikkö tekee yhdessä paikallisen aluehallintoviraston kanssa ennakollisen valvontakäynnin uuteen toimintayksikköön ja laatii sen pohjalta kuntalausunnon lupahakemuksen liitteeksi. Aluehallintovirasto myöntää hakemuksen ja liitteiden perusteella toimiluvan ja toimintayksikön rekisteröinnin. Mikäli palveluntuottajalla on luvanvaraista toimintaa usean eri aluehallintoviraston alueella, toimintaluvan myöntäjä on Valvira.

Yksityiset terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon palveluita voi tuottaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysmuotoisesti. 

  • Itsenäisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi toiminimellä toimivia ammattihenkilöitä, jotka tuottavat palvelua asiakkaille. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista aluehallintovirastolle.
  • Yritysmuotoisella palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen ja luvan hakemiseen löytyvät Avi:n sivulta Yksityisen terveydenhuollon luvat.

Niiden yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien, joilta vaaditaan lupa toiminnan aloittamiseen, tulee pyytää käyttöönottotarkastus Jyväskylän terveyspalveluilta. Tarkastuskertomus liitetään aluehallintovirastolle lähetettävään ilmoitukseen.