Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Omavalvonnan perusidea on, että epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään ehkäisemään, tunnistamaan ja tarvittaessa korjaamaan nopeasti.

Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. 

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma Valviran antaman määräyksen mukaisesti (1/2014) viimeistään 6 kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen toteutumisen seurantaan osallistuvat sekä yrityksen johto että henkilökunta. Laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa osallistetaan myös asiakkaita ja omaisia.

Omavalvontasuunnitelma tehdään toimintayksikkökohtaisesti. Mikäli palveluntuottaja tuottaa useampia palveluja, suunnitelmassa tulee huomioida kaikkien palveluiden näkökulmat.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla nähtävillä toimintayksikössä ja sen voi antaa asiakkaalle tutustuttavaksi esimerkiksi palvelusta sovittaessa. Yrityksen tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää se aina tilanteen muuttuessa.

Lisätietoa ja omavalvontasuunnitelman lomakepohja löytyy Valviran sivulta:
Sosiaalihuollon valvonta - Omavalvonta
Yksityisen terveydenhuollon luvat - Omavalvontasuunnitelma

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyspalvelut