Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkehoitosuunnitelma tulee olla vastuulääkärin hyväksymä.

Esimiehet vastaavat siitä, että yksikössä on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma, jonka käyttöön jokainen työntekijä on perehdytetty.

Lääkehoitoon osallistuvan työntekijän tulee toimia lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Lääkehoitosuunnitelma tulee olla tehtynä Turvallinen lääkehoito (pdf) -oppaan mukaisesti.
 

Asiasanat:  
lääkehoito
suunnitelma