Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on vastuussa kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluiden järjestäjä vastaa siitä, että kuntalainen saa tarvitsemansa palvelut. Järjestämisvastuuseen kuuluu mm. asiakasohjaus ja tuotannon valvonta.

Palvelun tuottaja on joko yksityinen tai julkinen organisaatio, jonka vastuulla on palvelun toteuttaminen. Jyväskylän kaupunki ostaa merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostaminen tapahtuu joko ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Ostopalveluilla tarkoitetaan niitä eri palveluita, joita kaupunki hankkii kuntalaisille kilpailuttamalla palvelut.
Lisätietoa Hankinnat ja kilpailutus -sivuilta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista. Asiakas voi saada palvelusetelin palveluntarpeen arvioinnin perusteella.
Lisätietoa palvelusetelitoiminnan sivuilta.

Jyväskylän kaupunki ylläpitää myös itse maksettavien palveluiden rekisteriä. 

Yritysyhteistyö 

Palveluiden hankinta kuntalaisille ostopalveluina ja palvelusetelillä ovat kaupungille keskeinen tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Tiivis yhteistyö yritysten ja kaupungin välillä edesauttaa laadukkaiden palveluiden tuottamista kuntalaisille. Eri järjestämistavat lisäävät asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia.

Yritysyhteistyöhön kuuluu päivittäisiä kontakteja ja kohtaamisia, yhteisiä tuottajatapaamisia ja koulutuksia sekä yhteistä palveluiden kehittämistä. 

Tuottajatapaamiset 

Sosiaali ja terveyspalveluiden palveluntuottajille järjestetään erilaisia tuottajatapaamisia. Tapaamiset voivat olla kohdennettu tietyille tuottajaryhmille tai avoimia tilaisuuksia eri teemoilla. Lisäksi kilpailuttamispalvelut järjestävät hankintoihin liittyviä markkinavuoropuhelutilaisuuksia esimerkiksi kilpailutusten valmisteluvaiheessa.
Lisätietoa Hankinnat ja kilpailutus -sivuilta.

Tuottajatapaamiset on koottu yhteiseen vuosikelloon. Tarkemmat tiedot tilaisuuksien ajasta, paikasta ja sisällöstä tulevat palveluntuottajien tapaamiset sivulle.

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyspalvelut