Yrityspalveluseteli

Jyväskylän kaupungilla on käytössä yrityspalveluseteli yritysten kasvun ja kehittämisen edistämiseksi. Yrityspalvelusetelin avulla kannustetaan kasvuhakuisia yrityksiä systemaattisempaan ja laajamittaisempaan yritystoiminnan kehittämiseen sekä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita. Seteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille (kotipaikka ja/tai toimipaikka Jyväskylässä). Jyväskylän kaupungin yrityssetelin arvo on 5 000 euroa, josta yritysten omavastuuosuus on 20 %. Yrityspalveluseteliä voi hakea vuosittain kahdessa eri haussa, joista toinen järjestetään keväällä ja toinen syksyllä.

Setelillä tuettavia palveluteemoja ovat
◾myynti ja markkinointi
◾kansainvälistyminen
◾yrityksen strategia ja johtaminen

Yrityspalveluseteli palveluntuottajille

Palveluntuottajiksi voi hakea asiantuntijayritykset, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluita myyntiin ja markkinointiin, kansainvälistymiseen tai yrityksen strategian ja johtamisen kehittämiseen. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit.

Syksyn 2019 haun palvelutuottajahakuportaali aukeaa 1.10.2019, jonka jälkeen portaalin voi tehdä palvelutuottajahakemuksen. Palvelutuottajahaku on haun avautumisen jälkeen jatkuvasti avoinna. Palveluntuottaja tuotteistaa asiakkaalle tarjoamansa palvelun, joka viedään tuotekortin avulla sähköiseen palse.fi -palvelutuottajajärjestelmään. Palvelutuottajahaku on valtakunnallinen.

Yrityspalveluseteli asiakasyrityksille (setelin hakijoille)

Yrityspalveluseteli voidaan myöntää jyväskyläläiselle pk-yritykselle, jolla on pyrkimys kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai strategiselle kehittämiselle. Kriteerit setelin hakijoille pidetään lähtökohtaisesti avoimina, jolloin kaikkien yritysmuotojen yritykset (ei yhdistykset) missä tahansa elinkaaren vaiheessa voivat hakea seteliä.

Syksyn 2019 asiakasyrityshaku aukeaa 1.11. ja hakuaikaa on marraskuun viimeiseen päivään saakka.

Lisätietoa yrityspalvelusetelistä:
Yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala, puh. 050 365 0012, risto.kovala[at]jyvaskyla.fi