Ympäristöterveys ja kestävä kehitys

Yhteystiedot

terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi 

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämän mahdollisuudet. Elinympäristömme terveyshaittariskit lisääntyvät päivä päivältä monien eri syiden vuoksi, myös Suomessa. Esimerkiksi lääkkeille vastustuskykyiset taudinaiheuttajat aiheuttavat päänvaivaa ympäri maailman. Ilmastonmuutos tulee lisäämään terveyshaittoja. Elintarvikkeiden, ihmisten ja eläinten maailmanlaajuinen liikkuvuus lisää terveyshaittojen riskiä monin paikoin yhteiskunnassamme.

Ihmisten, ympäristön ja eläinten terveys sekä kestävän kehityksen tavoitteet ovat sidoksissa toisiinsa. Terveyteemme vaikuttavia ilmiöitä on sekä maailmanlaajuisia että paikallisia. Terveyttä edistettäessä tulee huomioida kokonaisuus ja terveyttä edistävää työtä tulee tehdä poikkihallinnollisessa yhteistyössä kaikilla tasoilla yhteiskunnassa.  

Ympäristöterveydenhuollon asiantuntijoille kertyy valtavasti ajantasaista tietoa talousveden, uimaveden, elintarvikkeiden, rakennetun ympäristön ja eläinten kautta muodostuvien terveyshaittojen riskeistä. Tätä tietoa hyödyntämällä ja monialaista yhteistyötä tekemällä voidaan terveyshaittoja ennaltaehkäistä tehokkaasti, jolloin olemme askeleen edempänä lisääntyvien terveysuhkien maailmassa. 

Maailman ympäristöterveyspäivä

Maailman ympäristöterveyspäivää vietetään vuosittain 26.9. ja Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto on osallistunut päivään vuodesta 2018 lähtien viestimällä kuntalaisille aiheeseen liittyen eri viestintäkanavia hyödyntäen. Vuonna 2018 teemana oli elintarviketurvallisuus ja kestävä kehitys, vuonna 2019 ilmastonmuutos. Näet Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon tiedotteet aiheista allaolevien linkkien kautta. 

Voit lukea kansainvälisen ympäristöterveysalan keskusjärjestön tiedotteen vuoden 2019 maailman ympäristöterveyspäivään liittyen täältä.

 

 

Yhteystiedot

terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi