Rotta - havainnot ja torjunta

Yhteystiedot

ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

Ympäristöterveydenhuoltoon tulee ajoittain yhteydenottoja rottahavainnoista sekä kyselyjä rottien torjunnasta. Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja. Mahdollisesti vähäluminen talvi sekä kevät ovat lisänneet rottahavaintoja eri puolilla kaupunkia. Myös erilaiset maankaivutyöt saattavat aiheuttaa rottien liikehdintää.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu (jätehuollon valvonta) antavat ohjeita ja neuvoja jyrsijöiden torjunnassa.

Myös pääkaupunkiseudulla on parhaillaan menossa kaupunkirottia koskeva tutkimushanke, josta saatavia kokemuksia voidaan mahdollisesti hyödyntää lähitulevaisuudessa myös muualla.

Rottahavainnot

Laajemmista rottahavainnoista Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella voi ilmoittaa sähköpostitse suoraan ympäristöterveydenhuoltoon (muut kunnat ja Jyväskylän alue) tai sähköiseen palautejärjestelmään (Jyväskylän alue). Palautejärjestelmässä voi mm. merkitä kartalla paikan missä rottia on havaittu. Saatu palaute käsitellään ja se ohjataan kulloisenkin alueen ylläpidosta vastaavalle taholle.

Yksittäisistä ja satunnaisista rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa. Ne eivät yleensä johda toimenpiteisiin. Kaupunki ei toteuta varsinaista torjuntaa yksityisten kiinteistöillä. Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Tuholaistorjuntayrityksillä on keinot ja ammattitaito rottien torjuntaan ja hävittämiseen. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat tarvittaessa tilata tuholaistorjuntayrityksiltä apua rottien torjuntaan ja hävittämiseen.

Rottien torjunta

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Jyrsijät viihtyvät pihapiirissä, jos niille on siellä tarjolla ravintoa sekä pesä- ja piilopaikkoja. Esimerkiksi huonosti hoidetut kompostit, rikkinäiset, liian täydet tai avonaiset jäteastiat sekä lintujen ruokintapaikat voivat houkutella rottia. Jyrsijät pääsevät sisälle rakennuksiin pienistäkin, jopa alle kahden senttimetrin levyisistä raoista. Rakennusten rakojen ja läpivientien tilkitseminen tai verkkojen asennus ovat hyviä keinoja torjunnassa. Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta ajoissa ja ylimääräiset omenat tulee hävittää asianmukaisesti. Myös erilaiset maankaivuutyöt saattavat aiheuttaa rottien liikehdintää. Kun rottien ravinnonsaanti vähenee, rotatkin vähenevät.

Kuluttajakäyttöön ei ole hyväksytty jyrsijämyrkkyjä rottien tai myyrien torjuntaan. Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Yksittäisten rottien pyydystäminen onnistuu hyvin myös perinteisillä mekaanisilla loukuilla, joita on myös sähkökäyttöisiä. 

Loukkuun voi asettaa syötiksi esimerkiksi ruisleipää, juustoa, viljatuotteita, keitettyä kananmunaa, kuivattuja hedelmiä tai suklaata. Rottia voi pyydystää myös elävänä pyydystäviin loukkuihin, jos ne pystytään lopettamaan nopeasti ja kivuttomasti, kuten eläinsuojelulaissa edellytetään. Loukkujen sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille tai kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut on tarkastettava päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rotan vuotuinen poikastuotto on keskimäärin 38 yksilöä/rotta. Rottien torjunta on melko haasteellista ja saattaa viedä aikaa. Rotalle on tyypillistä geeniperintönä saatu ympäristön muutosten ja uusien esineiden vieroksunta (ns. neofobia). Tämän vuoksi rotta saattaa karttaa jonkin aikaa sille tarkoitettua syöttiä.

Määräyksiä

Terveydensuojelujärjestys (pdf)

”Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava, että vahinkoeläimille (rotat, hiiret, haittalinnut) ei ole saatavilla ravintoa tai pesimispaikkoja. Teollisuuslaitosten, varastoalueiden, liikekiinteistöjen ja vastaavien rakennusten on tarvittaessa tehtävä suunnitelma rottien ja muiden vahinkoeläinten hävittämiseksi. Vastuu vahinkoeläinten hävittämisestä on ensisijaisesti kiinteistön omistajalla.”

Jätelaki (646/2011, § 72)

”Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).” Roskaamiskieltoa valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Yhteystiedot

ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)