Lintujen ruokinta

Terveydensuojelujärjestys (pdf)

Lisätietoja lintujen talviruokinnasta
BirdLife Suomi

Lintujen ruokintaa koskee seuraava Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelujärjestyksen määräys:

”Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava, että ruokinnasta ei aiheudu naapureille tai muulle ympäristölle terveys- tai hygieniahaittaa. Lintujen ruokinta tulee järjestää siten, että vahinkoeläimet (mm. rotat, hiiret, haittalinnut) eivät pääse ruokintapaikalle (esim. lintulaudalle tai muulle ruokinta-automaatille). Ruokintaa ei tule järjestää suoraan maasta vaan käyttämällä soveltuvaa ruokinta-automaattia.

Ruokintaan tulee käyttää ainoastaan tarkoitukseen soveltuvaa ravintoa. Elintarvikejätettä ei tule käyttää ruokintaan. Ruokintapaikan alusta on pidettävä puhtaana ruokintajätteistä ja lintujen ulosteista salmonellavaaran vuoksi.

Ruokinta tulee lopettaa, mikäli siitä aiheutuu haittaa, kuten lähiympäristön likaantumista, haittalintujen tai rottien lisääntymistä alueella. Kesäajaksi (1.5 – 30.10) tulee ruokinta lopettaa ja ruokintapaikat tulisi puhdistaa.

Yleisillä alueilla (puistot ja virkistysalueet) lintujen ruokintaan tarvitaan kunnan tai puiston omistajan lupa.”

Terveydensuojelujärjestys (pdf)

Lisätietoja lintujen talviruokinnasta
BirdLife Suomi