Verkostovesi

Ympäristöterveystarkastajat

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi tai terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 2378
Alue: Hankasalmi, Jyväskylä, Korpilahti, Muurame

p. 014 266 2377
Alue: Multia, Petäjävesi

p. 014 266 2379
Alue: Toivakka

p. 014 266 2384
Alue: Uurainen

p. 014 266 2382
Alue: Joutsa, Luhanka

Instagram

@jklymparistoterveys

Lisätietoja

Talousvesi (Valvira)
Vesihygieeninen osaaminen

STM asetus (1352/2015) 
(laitokset)
Asetuksen soveltamisohje

STM asetus (401/2001) 
(pienet yksiköt)

Ympäristöterveydenhuolto valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla
ns. osaamistesti

Kohteiden, joissa

  • vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai
  • on alle 50 käyttäjää sekä
  • haja-asutusalueiden elintarvikehuoneistojen
    (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), 

vettä valvotaan sen sijaan STM asetuksen (401/2001) mukaisesti
1-3 vuoden välein. Jokaiselle kohteelle laaditaan oma valvontatutkimusohjelma.

Veden laatuepäily

Verkostoveteen liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen.

Ympäristöterveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä veden laatuun liittyvissä kysymyksissä silloin, kun veden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden laatua ja voi tarvittaessa määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.

Ympäristöterveystarkastajat

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi tai terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 2378
Alue: Hankasalmi, Jyväskylä, Korpilahti, Muurame

p. 014 266 2377
Alue: Multia, Petäjävesi

p. 014 266 2379
Alue: Toivakka

p. 014 266 2384
Alue: Uurainen

p. 014 266 2382
Alue: Joutsa, Luhanka

Instagram

@jklymparistoterveys

Lisätietoja

Talousvesi (Valvira)
Vesihygieeninen osaaminen

STM asetus (1352/2015) 
(laitokset)
Asetuksen soveltamisohje

STM asetus (401/2001) 
(pienet yksiköt)