Uimarannat

Uimarantaluettelo 2020 (pdf)

Kesän 2019 EU-rantojen uimavesitulokset (pdf)

Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2378

terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

Instagram

@jklymparistoterveys

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisiä uimarantoja (ns. EU-rannat) ja pieniä yleisiä uimarantoja valvonta-alueellaan terveydensuojelulain ja uimavesiasetusten mukaisesti. 

Uimavedestä otetaan uimakauden (15.6. - 31.8.) aikana kolme vesinäytettä. EU-uimarannoilta otetaan lisäksi yksi näyte ennen uimakautta. Näytteistä tutkitaan sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan muita poikkeamia, kuten sinileviä ja merkkejä veden saastumisesta sekä tarkastetaan rannan siisteys ja jätehuolto.

Yleiset uimarannat (ns. EU-rannat)

EU-uimarannoille on laadittu uimavesiprofiilit, jossa kuvataan uimarannan ominaisuuksia sekä veden laatuun vaikuttavia tekijöitä. Jyväskylän EU-uimarantojen uimavesiprofiilit löytyvät kunkin uimarannan linkin takaa Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden sivuilta.

Pienet yleiset uimarannat

Uimarantaluettelo 2020 (pdf)

Kesän 2019 EU-rantojen uimavesitulokset (pdf)

Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2378

terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

Instagram

@jklymparistoterveys

Asiasanat: