Uimarannat

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2378

terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisiä uimarantoja (ns. EU-rannat) ja pieniä yleisiä uimarantoja valvonta-alueellaan terveydensuojelulain ja uimavesiasetusten mukaisesti. 

Uimavedestä otetaan uimakauden (15.6. - 31.8.) aikana kolme vesinäytettä. EU-uimarannoilta otetaan lisäksi yksi näyte ennen uimakautta. Näytteistä tutkitaan sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan muita poikkeamia, kuten sinileviä ja merkkejä veden saastumisesta sekä tarkastetaan rannan siisteys ja jätehuolto.

Yleiset uimarannat (ns. EU-rannat):

EU-uimarannoille on laadittu uimavesiprofiilit, jossa kuvataan kunkin uimarannan ominaisuuksia sekä veden laatuun vaikuttavia tekijöitä. EU-uimarantojen uimavesiprofiilit löydät täältä.

Pienet yleiset uimarannat: