Tupakointikiellot ja rajoitukset

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2373

Tupakointikiellot ja -rajoitukset (Valvira)

Tupakkalaki (549/2016)

Tupakoida ei saa

  • sisätiloissa, jotka ovat yleisön, asiakkaiden tai työntekijöiden käytettävissä
  • ulkotilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa, joissa oleskellaan paikoillaan
  • päiväkotien ja oppilaitosten ulkotiloissa (esi- ja perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio)

Sisätilan tai ulkoalueen haltijan ja yleisen tilaisuuden järjestäjän sekä tupakointiin varatun tilan haltijan tulee asettaa näkyville tupakointikiellon ja tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet.

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat savuttomia. Tupakointi on mahdollista sallia erityisessä tupakointilassa. 

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2373

Tupakointikiellot ja -rajoitukset (Valvira)

Tupakkalaki (549/2016)

Asiasanat: