Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynti

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2377

p. 014 266 2374

p. 014 266 2384

p. 014 266 7533

Myyntilupahakemuksen täyttöohje (Valvira)
Omavalvontasuunnitelma (Valvira)
Esilläpitokielto (Valvira)

Vähittäismyyntiluparekisteri (Valvira)

Maksutaksa

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa.

Vähittäismyyntilupahakemus

Tupakkaa ei saa myydä eikä luovuttaa henkilölle, joka ilmeisesti on kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Tämän toteutumiseksi toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma edellytetään vähittäismyyntillupahakemuksen liitteeksi.

Vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät ympäristöterveydenhuollon maksutaksa perusteella.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2377

p. 014 266 2374

p. 014 266 2384

p. 014 266 7533

Myyntilupahakemuksen täyttöohje (Valvira)
Omavalvontasuunnitelma (Valvira)
Esilläpitokielto (Valvira)

Vähittäismyyntiluparekisteri (Valvira)

Maksutaksa