Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyynti

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2377

p. 014 266 2374

p. 014 266 2384

p. 014 266 7533

Vähittäismyyntilupahakemus

Maksutaksa

Lääkelaki (395/1987)

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa. Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Vähittäismyyntilupamaksu määräytyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteella.

Nikotiinivalmisteiden myynnistä säädetään lääkelaissa.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2377

p. 014 266 2374

p. 014 266 2384

p. 014 266 7533

Vähittäismyyntilupahakemus

Maksutaksa

Lääkelaki (395/1987)