Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Tupakka (Valvira)

Tupakkalaki (549/2016) (Finlex)

Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta.

Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Tupakka (Valvira)

Tupakkalaki (549/2016) (Finlex)