Lähdevesi

Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja
p. 0407551444

ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi

Instagram

@jklymparistoterveys

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti valvonta-alueellaan tiettyjen, vilkkaassa käytössä olevien, rakennettujen lähteiden veden laatua.

Säännöllinen valvota ei kuitenkaan takaa lähdeveden pysyvää hyvää laatua. Luonnon ilmiöt, kuten rankkasateet tai keväiset tulvavedet voivat saastuttaa paikallisesti ja tilapäisesti pohjaveden, jolloin veden laatu ei välttämättä täytä terveydellisiä laatuvaatimuksia. 

Veden käyttäjä juo lähdevettä aina omalla vastuulla. Lähteistä vettä otettaessa kannattaa aina
havainnoida veden ulkonäkö, haju ja maku ennen kuin sitä käyttää juomavesitarkoituksiin.

Lähteiden rakenteiden kunnosta vastaa omistaja.

Toimialueemme säännöllisessä valvonnassa olevat lähteet:

Ajankohtaista

Petäjäveden Kintaudella valtatie 23:n varrella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä. Lähde asetettiin käyttökieltoon viime vuoden lokakuussa vedessä havaittujen värimuutosten ja koliformisten bakteerien vuoksi. Käyttökiellon purkamisesta tiedotetaan erikseen.