Lähdevesi

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2380

STM asetus (401/2001)

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti valvonta-alueellaan tiettyjen, vilkkaassa käytössä olevien, rakennettujen lähteiden veden laatua.

Säännöllinen valvota ei kuitenkaan takaa lähdeveden pysyvää hyvää laatua. Luonnon ilmiöt, kuten rankkasateet tai keväiset tulvavedet voivat saastuttaa paikallisesti ja tilapäisesti pohjaveden, jolloin veden laatu ei välttämättä täytä terveydellisiä laatuvaatimuksia. 

Veden käyttäjä juo lähdevettä aina omalla vastuulla. Lähteistä vettä otettaessa kannattaa aina
havainnoida veden ulkonäkö, haju ja maku ennen kuin sitä käyttää juomavesitarkoituksiin.

Lähteiden rakenteiden kunnosta vastaa omistaja.

Toimialueemme säännöllisessä valvonnassa olevat lähteet:

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2380

STM asetus (401/2001)