Kaivovesi

Ympäristöterveystarkastajat

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi tai terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 2378
Alue: Hankasalmi, Jyväskylä, Korpilahti, Muurame

p. 014 266 2377
Alue: Multia, Petäjävesi

p. 014 266 2379
Alue: Toivakka

p. 014 266 2384
Alue: Uurainen

p. 014 266 2382
Alue: Joutsa, Luhanka

Instagram

@jklymparistoterveys

Lisätietoa

Kaivoveden tutkiminen
Kaivon huolto

STM asetus (401/2001)

Yksityisten kiinteistöjen kaivovesi kannattaa tutkituttaa aina uuden kaivon valmistuttua, kiinteistökaupan yhteydessä ja myöhemmin muutaman vuoden välein veden laadun varmistamiseksi. Kaivon tutkimuksista ja huollosta vastaa kaivon omistaja.

Kaivon rakenteet ja ympäristö kannattaa tarkistaa ajoittain. Rengaskaivon huollon ja puhdistuksen voi tehdä itse, jos osaamista riittää, mutta porakaivon puhdistus tulee jättää ammattilaisen tehtäväksi. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laatumuutosten tai riittävyyden vuoksi.

Kaivovesien yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa lisäksi huomioida arseeni ja radon.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Ympäristöterveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Ympäristöterveystarkastajat

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi tai terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 2378
Alue: Hankasalmi, Jyväskylä, Korpilahti, Muurame

p. 014 266 2377
Alue: Multia, Petäjävesi

p. 014 266 2379
Alue: Toivakka

p. 014 266 2384
Alue: Uurainen

p. 014 266 2382
Alue: Joutsa, Luhanka

Instagram

@jklymparistoterveys

Lisätietoa

Kaivoveden tutkiminen
Kaivon huolto

STM asetus (401/2001)

Asiasanat: