Hygieniaosaaminen

Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) sivuilta saat lisätietoa hygieniaosaamisesta.

Hygieniapassi