Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Ruokinnasta ei saa aiheutua terveys- tai hygieniahaittaa naapureille tai lähiympäristölle. Huolehdi, että rotat, hiiret tai haittalinnut eivät pääse ruokintapaikalle. Lopeta ruokinta, jos lähiympäristö likaantuu tai haittalinnut tai rotat lisääntyvät alueella. 

Yleisillä alueilla, kuten puistoissa tai virkistysalueilla, lintujen ruokintaan tarvitaan maanomistajan lupa. Taloyhtiö voi kieltää tai rajoittaa järjestyssäännöissään lintujen ruokintaa pihoilla, parvekkeilla tai ikkunalaudoilla. 

Lintuja ei tarvitse ruokkia kesällä, koska ne löytävät luonnosta tarvitsemansa ravinnon. Kesällä tarjottu siemenravinto saattaa myös haitata pikkulintujen poikasten kasvua, sillä siementen ja talin ravintosisältö on erilainen kuin poikasten luontaisessa hyönteisravinnossa. Yksipuolinen ja väärä ravinto voi aiheuttaa poikasille parantumattomia ja lentämisen estäviä siipien luuston kehitysvaurioita. Lisäksi lämpimässä taudit leviävät ruokintapaikoilla herkästi.

Näin ruokit lintuja

 • käytä ruokinta-automaattia tai lintulautaa 
   
 • anna vain lintujen ruokintaan soveltuvaa ravintoa 
      (lisätietoja talviruokinnasta, BirdLife)  
   
 • älä anna linnuille elintarvikejätettä 
   
 • pidä ruokintapaikan alusta puhtaana 
   
Asiasanat:  
lintujen ruokinta
rotta
jyrsijä