Elintarvikkeiden ulko- ja tilapäismyynti

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2374
p. 014 267 1291
p. 014 266 2387
p. 014 266 2371
p. 014 266 2384
p. 014 266 2380

Lomakkeet

Liikkuva elintarvikehuoneisto (Ruokavirasto)

Ulkomyyntiohje (Ruokavirasto)

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Kausiluontoisesta toiminnasta (esim. säännöllinen torimyynti) tulee tehdä ilmoitus vuosittain.

Kun toimija on tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle, hän voi harjoittaa ilmoituksen mukaista toimintaa (ulko)myyntialueella. Alueen tulee soveltua ko. toimintaan. 

Tee tiedote liikkuvasta elintarvikehuoneistosta.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2374
p. 014 267 1291
p. 014 266 2387
p. 014 266 2371
p. 014 266 2384
p. 014 266 2380

Lomakkeet

Liikkuva elintarvikehuoneisto (Ruokavirasto)

Ulkomyyntiohje (Ruokavirasto)