Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2384

Lomakkeet

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit (Ruokavirasto)

Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeen kanssa suoraan tai välilliseen kosketukseen tulevia materiaaleja ja tarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja -välineet, keittiön pienet ruoanvalmistuslaitteet, kertakäyttöastiat ja kertakäyttökäsineet.

Kontaktimateriaalitoimijoiden on tehtävä ilmoitus toimintansa aloittamisesta. Kontaktimateriaalitoimijoita ovat välimateriaalien valmistajat, varsinaiset kontaktimateriaalien valmistajat, maahantuojat ja tukkumyyjät / jakeluvarastot.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2384

Lomakkeet

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit (Ruokavirasto)