Elintarvikelaitoksen perustaminen

Tuotantolaitokset (eläinperäiset elintarvikkeet)
Hygieenikkoeläinlääkäri
014 266 2370

Tuotantolaitokset (ei eläinperäiset elintarvikkeet ja leipomot)
Johtava ympäristöterveystarkastaja
014 266 2377

Laitokset hyväksyy laitoksen sijaintikunnan valvontaviranomainen.
Liikkuvan laitoksen hyväksyy sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan.

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy kuitenkin teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä
niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.
Aluehallintovirasto hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.

Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi päätöksen.
Valvontaviranomainen voi asettaa päätöksessään ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

Tuotantolaitokset (eläinperäiset elintarvikkeet)
Hygieenikkoeläinlääkäri
014 266 2370

Tuotantolaitokset (ei eläinperäiset elintarvikkeet ja leipomot)
Johtava ympäristöterveystarkastaja
014 266 2377