Elintarvikekontaktimateriaali-ilmoitus

Johtava ympäristöterveystarkastaja
014 266 2377

Elintarvikekontaktimateriaali-ilmoitus (doc, Evira)

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
014 266 2377