Hyppää pääsisältöön
Kuva

Päijänne on Jyväskylän suurin järvi ja pinta-alaltaan Suomen 3. suurin järvi. Vaajavirran kautta laskevat Keski-Suomen pohjoisosan reittivedet Leppävedestä Päijänteeseen. Sekä Päijänne että Leppävesi ovat ekologisen luokituksen perusteella hyvässä tilassa. Molempien järvien vesien tilaa seurataan Metsä Fibren toimesta.

Jyväskylän vesistöjen tila on pääosin hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Poikkeuksen tekee Tourujoen valuma-alueella sijaitsevat Palokka-, Alva- ja Jyväsjärvi, jotka ovat tyydyttävässä tilassa. Tourujoen valuma-alueelle on kohdennettu runsaasti erilaisia vesiensuojelutoimia veden laadun parantamiseksi. Tällä hetkellä on menossa Tourujoen hyvän tilan saavuttamiseksi hallituksen rahoittama kärkihanke, jossa kohteena on Tourujoen kunnostamisen lisäksi hulevesien hallinta valuma-alueella kaavoitukseen ja erilaiseen maankäyttöön liittyen.

Tourujoen valuma-alueella sijaitseva Tuomiojärvi on nykyisin luokiteltu hyvään tilaan kuuluvaksi. Kaupungin ympäristönsuojelu on julkaissut Tuomiojärven kunnostussuunnitelman, jossa on käyty läpi Tuomiojärven veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kunnostustoimenpiteitä. Yksi keskeinen ehdotettu toimenpide oli Eerolanpuron kosteikon toteuttaminen, joka on toteutettu kaupungin ja Vapon yhteistyönä.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija Petri Tähtinen
p. 050 526 0493