Vesilain mukaiset luvat

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija Hanna Aarnos
p. 014 266 5171

Rannan ruoppaus (Ympäristöhallinto)

Vesilain mukaan ojan kaivamiseen toisen maalle, jätevesien johtamiseen maahan tai veteen, viemärin rakentamiseen yksityistien alitse, veden johtamiseen toisen viemäriin ja veden käyttöön liittyvien tutkimusten suorittamiseen tarvitaan rakennus- ja ympäristöjaoston lupa. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija Hanna Aarnos
p. 014 266 5171

Rannan ruoppaus (Ympäristöhallinto)