Hyppää pääsisältöön
Kuva
Omakotitalokatu

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n 2 momentin mukaan kunnan määräämä viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön hulevesien johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään. Johtamisvelvollisuudesta vapauttaminen ei vaikuta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta perittävään vuosittaiseen hulevesimaksuun.

Vapautushakemus tehdään ensisijaisesti kaupungin sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Asiaa koskien löytyy myös hakemuslomake, jonka voi täyttää ja lähettää sähköisesti tai tulostaa ja lähettää postitse.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 050 333 9937

Asiasanat: