Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pirkko Hakkarainen
p. 014 266 5170

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta enintään 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen tai käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu.
 
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti asiointipalvelun kautta tai täyttää ja lähettää sähköisesti lomakkeella

 

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pirkko Hakkarainen
p. 014 266 5170

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172