Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5170
Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta enintään 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen tai käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu.
 
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti asiointipalvelun kautta. 

 

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5170
Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172