Moottoriajoneuvo maastossa

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Maastoliikennerajoitukset Jyväskylässä (Ympäristöhallinto)

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa (maa-alue ja jääpeitteinen vesialue) on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Maastoliikennelain 14-15 §:n mukaisesti rakennus- ja ympäristöjaosto päättää moottorikelkkareitin perustamiseksi tarvittavan reittisuunnitelman hyväksymisestä ja hyväksyy reitin pitäjän. Kaupungin alueelle ei ole perustettu pysyviä reittejä. Kaupungin tonttituotanto on maanomistajana myöntänyt seudulliselle kelkkailuyhdistykselle määräaikaisia lupia ylläpitää jäsenistöään varten muutamin paikoin ns. kelkkauria.

Keski-Suomen lääninhallituksen päätökset vuosilta 1981 ja 1882 kieltävät moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajamisen Jyväskylän kaupungissa Alvajärven, Palokkajärven, niiden välisen Pappilanjoen sekä Tuomiojärven ja Köhniönjärven jääalueilla sekä Laajavuoren, Roninmäen ja Aittovuoren-Kangasvuoren ulkoilualueilla. Päätös vuodelta 1990 kieltää ajon Haapalahden jääalueella, ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös vuodelta 2007 kieltää moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisen Korpilahden keskustan edustalla Päijänteen jääalueella Autiojoensuun etelärannasta Lompsanpohjan lahden pohjoisrantaan vedetyn rajan pohjoispuolella.

Voit täyttää ja lähettää hakemuslomakkeen (pdf) kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen tai tehdä lupahakemuksen sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Maastoliikennerajoitukset Jyväskylässä (Ympäristöhallinto)