Lannan aumaus ja luovutussopimus

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Anu Surakka
p. 014 266 5177

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tilavuudesta poikkeamista koskeva ilmoitus sekä lannan aumausta koskeva ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Mikäli tilalla ei ole riittävästi lannan levitykseen käytettävää peltoalaa, vaan lanta joudutaan luovuttamaan, tulee lannan luovuttamisesta tehdä sopimus vastaanottajan kanssa. Sopimuslomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti. Sen voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja lähettää postitse.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Anu Surakka
p. 014 266 5177