Koeluonteinen toiminta

Lomake ilmoituksen tekemiseen (Ympäristöhallinto)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5177

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5170

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, on tehtävä kirjallinen 119 §:n mukainen ilmoitus rakennus- ja ympäristöjaostolle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5177

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5170