Hyppää pääsisältöön
Kuva

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä on jätelain 100 §:n mukaisesti tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.  Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Ilmoituksenvarainen jätteen keräystoiminta ja siihen liittyvä lyhytaikainen ja väliaikainen varastointi ei edellytä ympäristölupaa. Jos keräys toteutetaan osana muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa, ei erillistä ilmoitusta jätehuoltorekisteriin tarvitse tehdä.

Ilmoituksen käsittelystä peritään rakennus- ja ympäristöjaoston hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Anu Surakka
p. 040 770 5978

Asiasanat: