Lupa- ja ilmoitusasiat

Käyntiosoite

Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä

Postiosoite

PL 233, 40101 Jyväskylä

Avoinna ma-pe 08.00-16.00

Ympäristönsuojelun johto

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 014 266 5166

Jyväskylän kaupungissa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristöjaosto. Osassa päätöksistä ja ilmoituksista päätäntävalta on delegoitu viranhaltijoille.

Lupien ja ilmoitusten käsittely sekä lupien valvonta on pääsääntöisesti maksullista. Jyväskylän kaupungin voimassa olevat taksat löytyvät ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta (pdf) sekä maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksasta (pdf).  

Alla luetelluilta lupa- ja ilmoitusasioiden sivuilta löydät lisätietoa sekä kyseistä lupaa tai ilmoitusta koskevat lomakkeet. Lomakkeet ovat täytettävissä omalla tietokoneella pdf- tai doc-muotoisina ja sen jälkeen tulostettavissa allekirjoittamista ja lähettämistä varten. Lupahakemukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo[at]jyvaskyla.fi tai PL 193 (Vapaudenkatu 32), 40101 Jyväskylä.

 

Käyntiosoite

Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä

Postiosoite

PL 233, 40101 Jyväskylä

Avoinna ma-pe 08.00-16.00

Ympäristönsuojelun johto

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 014 266 5166