Lupa- ja ilmoitusasiat

Käyntiosoite

Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo)
40100 Jyväskylä

Postiosoite

PL 233, 40101 Jyväskylä

Avoinna ma-pe 08.00-16.00

Ympäristönsuojelun johto

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 050 526 0436

Jyväskylän kaupungissa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristöjaosto. Osassa päätöksistä ja ilmoituksista päätäntävalta on delegoitu viranhaltijoille.

Lupien ja ilmoitusten käsittely sekä lupien valvonta on pääsääntöisesti maksullista. Jyväskylän kaupungin voimassa olevat taksat löytyvät ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta (pdf) sekä maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksasta (pdf).  

Lupahakemukset ja ilmoitukset tehdään Jyväskylässä ensisijaisesti sähköisesti. Alla luetelluilta lupa- ja ilmoitusasioiden sivuilta löydät aiheista lisätietoa. Muuten kuin sähköisesti tehdyt lupahakemukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo(a)jyvaskyla.fi tai PL 193 (Vapaudenkatu 32), 40101 Jyväskylä.

Tee sähköinen hakemus tai ilmoitus

1.9.2020 alkaen on ollut mahdollista hakea sähköisesti joitakin ympäristöllisiä lupia (esim. ympäristölupa, maa-aineslupa, vesilain mukainen lupa, rakennuslupa) yhtäaikaisesti yhteensovittelumenettelyllä. Lisätietoa tästä mahdollisuudesta löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Käyntiosoite

Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo)
40100 Jyväskylä

Postiosoite

PL 233, 40101 Jyväskylä

Avoinna ma-pe 08.00-16.00

Ympäristönsuojelun johto

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 050 526 0436