Jätehuollon valvonta

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 014 266 5173
etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä opastaa koti- ja suurtalouksia, teollisuutta ja liikeyrityksiä jätehuollon kysymyksissä, joita ovat muun muassa jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, lajittelu, kierrätys, kompostointi ja vaarallisten jätteiden vastaanotto.

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (Jätelaki 72 §; roskaamiskielto).

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo roskaamiskiellon toteutumista kunnassa ja joutuu sen vuoksi ajoittain muistuttamaan alueen haltijaa roskaamiskiellosta tai kehottamaan roskaajaa tai alueen haltijaa puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvonta

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu –palveluyksikkö suorittaa vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontakierroksen 2018-2019. Valvonnan yhteydessä tarkastellaan yleisiä jätehuollon järjestämiseen sekä vaarallisten jätteiden säilytykseen, merkitsemiseen ja keräykseen liittyviä asioita. Tavoitteena on myös jakaa tietoa ja edistää yritystoiminnassa syntyvien jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä.

Jätehuollon tarkastuslomake