Palokan mittausasema

Ilmanlaatuportaali (Ilmatieteenlaitos)

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot (Suomen ympäristökeskus)

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat esikaupunkitaajaman yleistä ilmanlaatua, johon taajaman tuntumassa olevat vilkkaat liikenneväylät vaikuttavat.

Palokan mittausaseman tulokset löytyvät Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista.