Keskustan mittausasema

Ilmanlaatuportaali (Ilmatieteenlaitos)

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot (Suomen ympäristökeskus)

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat Jyväskylän keskustan yleistä ilmanlaatua. Keskustan mitttausaseman paikka on vaihdettu elokuussa 2018 Lyseonkadulta Hannikaisenkadulle.

Keskustan mittausaseman tulokset löytyvät Ilmatieteenlaitoksen ilmalaatuportaalista.