Ilmantarkkailu

Ilmanlaatuportaali (Ilmatieteenlaitos)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (Finlex)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5173

Ilmanlaatua mitataan kaupungin alueella jatkuvatoimisesti kahdella mittausasemalla Keskustassa ja Palokassa. Asemilla mitataan typen oksideja sekä hiukkasia, ja niissä toimii myös sääasemat. Saaduista tuloksista muodostuu alueen ilmanlaatua kuvaava indeksi. Lisäksi Pupuhuhdassa toimii sääasema.

Tulokset näkyvät reaaliaikaisina valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalissa.
 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (Finlex)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5173