Viherpalveluiden investointiohjelma

Investointiohjelmalla linjataan tulevien vuosien investointeja muun muassa katusaneerauksiin ja viheralueiden rakentamiseen tai kehittämiseen liittyen. Investoinnit esitetään valtuuston hyväksymässä kunnallistekniikan investointiohjelmassa aina kullekin vuodelle. Tälle sivulle on koottu viherpalveluiden 2019 vuoden investoinnit. Voit tarkastella investointeja kartalla myös karttapalvelussa. Viherrakennuskohteet on merkitty vihreillä ja katukohteet punaisilla symboleilla.

Investointiohjelma 2019

Kunnostettavat kohteet

Aatoksenkadun leikkipuisto

Eilanpuisto

Myllylammen puisto

Pupuhuhdan toimintapuisto

Yrttisuon toimintapuiston 1. vaihe

Kivilammen puisto

Tammirinteenpuisto

Muut pienet vihertyöt

Uudet kohteet

Rantaraitin liikunta- ja ulkoilupisteet

Kankaan viheralueet

Pohjanlammen lähiliikunta-alue

Kehä Vihreän kehittämiseen liittyvät kohteet Kehä Vihreän varrella

Kunnallistekniikan investointiohjelma

Jos haluat tutustua myös katujen investointikohteisiin, löydät ne kunnallistekniikan investointiohjelman verkkosivuilta.