Kankaan hulevesikanava

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi, p. 014 266 5059, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki oli vuosina 2017-2018 mukana ympäristöministeriön hallinnoimassa, hallitusohjelman mukaisessa "Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon" -kärkihankkeessa. Jyväskylän hankkeessa oli mukana useita vesien tilaan ja hulevesien hallintaan keskittyviä projekteja Tourujoella ja sen valuma-aluilla. 

Viherrakentamisen keinoin toteutetut hulevesien hallintaratkaisut tasaavat kaupunkitulvia, mutta puhdistavat myös hulevesien laatua. Lisäksi luontopohjaiset ratkaisut parantavat ympäristön viihtyisyyttä, lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja tasoittavat kaupungin pienilmastoa.

Kanavan kasvillisuus sitoo haitta-aineita

Kankaan hulevesikanava

Yksi hankkeen aikana toteutetuista osaprojekteista oli Kankaan hulevesikanava, joka viivyttää ja puhdistaa hulevesiä sen kasvillisuuden avulla. Entisen paperitehtaan paikalle rakentuvan Kankaan asuinalueen tulevat hulevedet johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa ne puhdistuvat ennen päätymistään Tourujokeen ja sitä kautta Jyväsjärveen.

Kankaan kanavaa muutettiin rakenteellisesti siten, että veden virtaamaa hidastetaan purouoman muodoilla ja rakenteella, pohjakynnyksillä sekä istutettavalla kasvillisuudella. Kanavaan istutetun kasvillisuuden avulla saatiin luotua kanavan pohjalle ravinteita ja haitta-aineita hulevesistä sitova kosteikkoympäristö. Lisäksi pohjakynnysten avulla luotiin kasveille erilaisia kasvualustoja.

Kankaan hulevesikanava on myös tärkeä osa kaupunkivihreää lisäten luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyisyyttä. Yli 100 metriä pitkään kanavaan istutettiin jopa 3500 kappaletta kosteikkokasvien, heinien ja pensaiden taimia, jotka hulevesien puhdistamisen ohella luovat kukkiessaan väriloistoa kanavaan. Kasvillisuuden valinnoissa on suosittu kotimaista alkuperää olevia kasveja.

Aineisto

Hulevesikanavan vihersuunnitelma

 

Hulevesikanava valaistuna värikkäästi Valon Kaupunki tapahtumassa

Hulevesikanava taidevalaistuna Valon Kaupunki -tapahtumassa.

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi, p. 014 266 5059, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi