Laitumet

Kesälampaita Survo-Korpelassa

 

Lampaat laiduntavat laitumilla Kuokkalan Suuruspäässä, Sulkulantien ja Lampitien kulmauksessa sekä Samulinniemessä. Lampaiden laitumia siirrellään kesällä ruoan riittävyyden mukaan. Lampaat palaavat kotitilalleen elokuun puolivälissä.

Kartta laitumista (pdf)

Laidunnuksen taustaa

Liikenne- ja viheralueet -vastuualue on jo useana kesänä tarkastellut laidunnusta keinona hoitaa perinteisen karjatalouskäytön myötä syntynyttä kulttuurimaisemaa. Kuokkalan alueella on paljon vanhoja, vesakoituneita peltoja ja rantametsiä, jotka halutaan säilyttää avoimina. Laidunnuksesta toivotaan kustannussäästöjä, mutta samalla sen avulla pyritään saamaan viihtyisä elinympäristö. Aidot suomenlampaat elävöittävät maisemaa ja kunnostavat sitä syömällä epätoivottua kasvillisuutta.

Laidunnuksen taloudellisuutta ja lopputulosta verrataan raivaamiseen metsäisessä maastossa ja niittoon entisillä peltoalueilla. Tarkastelun tuloksena laidunnus näyttää kustannusvertailussa pärjäävän koneille, aitaamisen sekä muiden laitumien perustamiskustannusten jakautuessa useammalle vuodelle.

Käytännön toimet

Kaupunki huolehtii laitumien aitaamisesta ja aitojen kunnosta sekä lampaiden päivittäisestä valvonnasta. Valvonta tarkoittaa ainakin yhtä tarkastuskäyntiä lampaiden luo viikon jokaisena päivänä. Tarkastuskäynnin yhteydessä lampaat lasketaan ja todetaan lampaiden sekä aitojen ja laitumien kunto. Laitumilla olevat pienet katokset on tarkoitettu lampaiden juomaveden ja suolakiven suojaksi. Lampaat hakeutuvat halutessaan puiden suojaan.

Laitumet on varustettu opastauluin, joissa kerrotaan laidunnuksesta. Lisäksi niissä annetaan ohjeita, kuinka laitumen läheisyydessä tulee toimia.

Kesälampaita Survo-Korpelassa