Leikki- ja toimintapuistojen kunnossapito

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen laitteita huolletaan ja kunnostetaan kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti.

Vuosittain peruskunnostetaan noin viisi leikkialuetta ja pienempiä kunnostuksia tehdään noin kymmenelle leikkialueelle. Poistettavien leikkialueiden käyttökelpoiset välineet säästetään tai siirretään toisille alueille, loppuunkuluneet välineet poistetaan.

Ilmoita havaitsemastasi viasta tai puutteesta soittamalla Palvelupiste Hannikaiseen (P. 014 266 5025) tai käyttämällä kaupungin palautekanavaa. Palautteesi ohjautuu suoraan asiasta vastaavalle henkilölle.

Leikkipuistojen talvikunnossapito

Perhe keinumassa talvisessa perhepuistossa

 

Osa leikkipuistoista on talvikunnossapidossa. Puistojen hoito on talvisin pääasiassa leikkivälineiden puhdistusta lumesta, kulkuväylien avaamista ja hiekoittamista sekä puhtaanapitoa. Talvella putoamisalustat saattavat olla jäätymisen vuoksi kovia, joka on tärkeä leikkiviä lapsia valvovien huomioida kasvaneena riskinä. Leikkialueet saattavat myös jäätyessään olla liukkaita, koska liukkauden torjunta kohdentuu vain kulkuväylille.

Talvisin kunnossapidettävät leikkipuistot

Mäki-Matti: Mäki-Matin perhepuisto

Kortepohja: Emännäntien toimintapuisto

Keltinmäki: Kotalammen toimintapuisto

Kangaslammen toimintapuisto

Neulaskankaan toimintapuisto

Kuokkala: Yrttisuon toimintapuisto

Keskusta: Tellervonpuisto (Harju)

Kypärämäki: Kypärä

Palokka: Luhtisenpuisto (Pappilanvuori)

Jyskä: Veturipuisto

Vaajakoski: Lilliputti

Puistojen jääkentät

 

Yleisöluistelua Viitaniemessä

Joidenkin leikkipuistojen yhteydessä on talvisin jäädytettäviä puistojääkenttiä. Nämä kentät ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, eikä niille ole mahdollista varata vuoroja.

Jääkenttien hoidosta vastaa Jyväskylän liikuntapalvelut. Liikuntapalvelut ylläpitää puistojääkenttien lisäksi myös suurempia jääkaukaloita ja tekojääratoja. Luistelupaikkoja löytyy lisäksi myös joidenkin koulujen piha-alueilta.

Lisätietoa Jyväskylän luistelupaikoista