Lounaispuisto

Lounaispuisto on rakennettu 1800-luvulla ja se kuuluu Seminaarinmäen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen. Jyväskylässä 1880-luvulta lähtien vietetyt soitto- ja laulujuhlat tekivät Lounaispuistoista yhden koko maan merkittävimmistä juhlapuistoista. Lounaispuisto on edelleen suosittu tapahtumapuisto, ja sen lava on kesäisin ahkerassa käytössä niin lapsille kuin aikuisillekin suunnatuissa konserteissa ja esityksissä. Lounaispuistossa on mahdollista järjestää tapahtumia. Mikäli Lounaispuisto tapahtumapaikkana kiinnostaa, lue lisää Tapahtumakaupunki Jyväskylän verkkosivuilta

Lounaispuiston Heppu karuselli

Jyväskylän vanhin leikkiväline on Lounaispuistossa sijaitseva "Heppu" karuselli.

Lounaispuiston kunnostus

Lounaispuistossa sijaitsee myös yksi Jyväskylän vanhimmista leikkivälineistä, ukon muotoinen "Heppu" -karuselli. Karuselli kunnostettiin puiston edellisen kunnostuksen yhteydessä 2000-luvun alussa. Seuraavan kerran puisto kunnostetaan vuosina 2020 - 2021. Kunnotuksen pohjaksi on tehty yleissuunnitelma ja puutarhahistoriallinen selvitys. Yleissuunnitelman pohjalta tehtiin tarkempi rakennussuunnitelma kunnostustoimenpiteistä.

Rakennustyöt

Puisto kunnostetaan kahdessa vaiheessa. Marraskuussa 2020 valmistuivat puiston alaosan ja leikkipaikan kunnostustoimet. Lue uutisesta, mitä alueella uusittiin.

Saneerauksen toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2021, jolloin saneerataan puiston yläosa.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman teossa on huomioitu nykyisen käytön ja tulevien tarpeiden lisäksi alueen kulttuuriympäristölliset ja puutarhahistorialliset arvot. Laadittu yleissuunnitelma ottaa huomioon puiston historialliset vaiheet. Erityisesti esiin nostetaan puiston 1900-luvun alun ilmettä, joka on osittain peittynyt 2000-luvulla tehtyjen muutosten alle. Suunnitelmassa nykyiset toimintatarpeet ja historialliset arvot on pyritty sovittamaan luontevasti yhteen. Samalla on pohdittu, mitä uutta nykyiset puiston käyttötavat tuovat puiston historialliseen kehitykseen. 

Rakennussuunnitelma

Viherrakennussuunnitelmassa Lounaispuiston kulkureitit säilyvät pääsääntöisesti nykyisellään, mutta linjauksia muutetaan esimerkiksi leikkialueella. Puistokäytäviä pääosin pinnataan uudelleen ja tasauksia korjataan muun muassa nupukiveysalueilla. Puukujanteita Minna Canthin kadun varrella uudistetaan sekä uusia pensaita ja puita istutetaan.

Lounaispuiston kalustusta uusitaan ja valaistusta tarkastellaan uudelleen. Katsomo ja esiintymislava säilyvät nykyisellään. Puistoon tulee uusi aita Minna Canthin kadun varrelle ja huoltoportti pohjoislaitaan. Lisäksi puistoon on esitetty yleisö-WC. Nykyinen katosrakennus siirretään uudelle sijainnille ja puiston penkit uudistetaan. Alueelle tulee myös lisää pyöräpaikoitusta.

Uudet leikkivälineet ovat hillittyjä ja historialliseen ilmeeseen sopivia. Leikkivälineitä tulee nykyistä enemmän, ja yhdistämällä useampia toimintoja yhteen laitteeseen saadaan lisää käyttötehokkuutta pienelle alueelle. Historiallinen ”Heppu” karuselli tullaan säilyttämään puistossa.

Puiston kunnostuksen toteutus on alustavasti aikataulutettu vuoden 2020 syksyyn.
 

Suunnittelumateriaalit

Rakennussuunnitelma

Tutustu yleissuunnitelmaan (pdf)

Yleissuunnitelmapiirrustus (pdf)

Asukastilaisuuden muistio (pdf)

Lounaispuiston suunnitelman havainnekuva. Puisto kuvattu lintuperspektiivistä

Havainnekuva kunnostetusta Lounaispuistosta. Näkymä esiintymislavan suuntaan. Kuva: Ramboll Finland Oy.