Lounaispuisto

Lounaispuisto on rakennettu 1800-luvulla ja se kuuluu Seminaarinmäen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen. Jyväskylässä 1880-luvulta lähtien vietetyt soitto- ja laulujuhlat tekivät Lounaispuistoista yhden koko maan merkittävimmistä juhlapuistoista. Lounaispuisto on edelleen suosittu tapahtumapuisto, ja sen lava on kesäisin ahkerassa käytössä niin lapsille kuin aikuisillekin suunnatuissa konserteissa ja esityksissä. Lounaispuistossa on mahdollista järjestää tapahtumia. Mikäli Lounaispuisto tapahtumapaikkana kiinnostaa, lue lisää Tapahtumakaupunki Jyväskylän verkkosivuilta

Lounaispuiston Heppu karuselli

Jyväskylän vanhin leikkiväline on Lounaispuistossa sijaitseva "Heppu" karuselli.

Lounaispuiston kunnostus

Lounaispuistossa sijaitsee myös yksi Jyväskylän vanhimmista leikkivälineistä, ukon muotoinen "Heppu" -karuselli. Karuselli kunnostettiin puiston edellisen kunnostuksen yhteydessä 2000-luvun alussa. Seuraavan kerran puisto kunnostetaan vuonna 2020. Kunnotuksen pohjaksi on tehty yleissuunnitelma ja puutarhahistoriallinen selvitys.

Yleissuunnitelman teossa on huomioitu nykyisen käytön ja tulevien tarpeiden lisäksi alueen kulttuuriympäristölliset ja puutarhahistorialliset arvot. Laadittu yleissuunnitelma ottaa huomioon puiston historialliset vaiheet. Erityisesti esiin nostetaan puiston 1900-luvun alun ilmettä, joka on osittain peittynyt 2000-luvulla tehtyjen muutosten alle. Suunnitelmassa nykyiset toimintatarpeet ja historialliset arvot on pyritty sovittamaan luontevasti yhteen. Samalla on pohdittu, mitä uutta nykyiset puiston käyttötavat tuovat puiston historialliseen kehitykseen. Kunnostuksen yhteydessä tullaan uusimaan myös puiston leikkivälineitä vanhaa "Heppu" -karusellia lukuunottamatta.

Suunnittelumateriaalit

Tutustu yleissuunnitelmaan (pdf)

Yleissuunnitelmapiirrustus (pdf)

Asukastilaisuuden muistio (pdf)

 

Havainnekuva Lounaispuistosta

Havainnekuva kunnostetusta Lounaispuistosta. Näkymä esiintymislavan suuntaan.