Pupuhuhdan toimintapuiston saneeraussuunnitelma

Kaupunkirakenteen toimialalla, liikenne-ja viheralueilla on teetetty Pupuhuhdan toimintapuiston saneeraussuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt Maisemasuunnittelu tanjanieminen Hämeenlinnasta. Kohteen suunnittelija on valittu julkisella kilpailutuksella. Suunnittelun aikana on kuultu eri yhteistyötahoja, kuten monikulttuurikeskus Gloriaa, Huhtasuon alueen asukasyhdistystä sekä MLL toimijoita.

Taustatietoja

Pupuhuhdan toimintapuisto sijaitsee Pupuhuhdan lähiöalueella Vemmelsäären pihakadun varrella ja on kaavassa puisto- ja leikkivarauksella, jossa pallopelialue. Alue on kaupungin omistuksessa. Osa puiston alueesta on kunnostettu vuonna 2011. Nyt suunnitellulla alueella sijaitsi aiemmin Tilapalvelun hallinnoima rakennus sekä erilaisia puisia rakenteita, kuten pergola ja varastorakennus. Nämä on sittemmin purettu ja rakennuksen yhteyteen kunnostettu leikkialue aidattu. Olemassa oleviin toimintoihin kuuluvat leikkipuisto, nuotiopaikka ja kuntopolku, sekä muutama lähiliikuntavälin. Alue on pääosin metsäinen ja puiston suurimpia ongelmia ovat pimeys, mittakaavan toimimattomuus ja turvattomuus. Puisto ei kutsu oleskeluun eikä ajanviettoon nykyasussaan. Toimintapuisto ei vastaa kaikilta osin nykyajan toiminnallisuus- ja viihtyisyysvaatimuksia, eikä välineistö täytä turvastandardeja.

Suunnitelman lähtökohdat

Suunnittelun lähtökohtana on puiston peruskorjaaminen viihtyisäksi tuomalla sinne uusia toimintoja, tekemällä alueesta elävä ja turvallinen ympäristö ajanviettoon kaikenikäisille. Puiston mittakaavaa parannetaan pienipiirteisimmillä ratkaisuilla ja turvallisuutta lisätään uusimalla valaistusta tarvittavilta osin sekä raivaamalla olemassa olevaa kasvustoa. Olemassa olevat leikkialue säilytetään, samoin käytävälinjaukset säilyvät entisellään. Puiston tasauksiin ei tehdä muutoksia ja olemassa olevia materiaaleja sekä välineistöä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Puiston esteetön käyttö mahdollistetaan.

Suunnitteluratkaisut

Puisto on suunniteltu metsäiseen maisemaan sopivaksi, hieman japanilaishenkiseksi. Puistossa leikki, peli, kuntoilu ja ajanvietto on yhdistetty viihtyisään pienipiirteisempään puistoympäristöön. Puiston sisääntulo on ryhdistetty yksittäispuilla. Vanhan alueen osalta leikkialueen turvahiekat vaihdetaan ja uusitun aitauksen sisäpuolella olevaa tyhjää tilaa täydennetään. Olemassa olevia penkkejä hyödynnetään uusittavalla alueella. Kasvillisuudeksi on valittu helppohoitoista, kukkivaa ja kauniin syysvärin omaavaa lehtipuuta sekä saniaisia ja maanpeitekasveja.

Välineistön osalta suunnitelma rakentuu kahden interaktiivisen välineen varaan sekä luonnollisesti ympäristön kokonaistarkasteluun sen toimivuudessa. Suomessa on vastaavia välineitä, joista on positiivisia kokemuksia niin käytön kuin ylläpidettävyydenkin kannalta. Keski-Suomen alueella ei vielä toistaiseksi ole ainuttakaan. Yleisesti interaktiivisia tuotteita on laajalti käytössä ympäri maailmaa, erilaisissa olosuhteissa. 

Interaktiiviset välineet on tarkoitettu ihan kaikille; kaikenikäisille, kokoisille ja kuntoisille, taustaan ja sukupuoleen katsomatta. Tuotteet houkuttelevat liikkumaan ja auttavat lisäämään sosiaalista kanssakäymistä. Musiikki ja liikunta ovat universaalia kieltä ja välineiden on todettu olevan erinomaisia välineitä monikulttuurisilla alueilla, koska ne yhdistävät yli rajojen, ovat monikäyttöisiä ja niiden viehätys säilyy vuodesta toiseen. Lisäksi älypuhelimelle voidaan ladata maksuton sovellus jolla voi omaa tulostaan verrata muihin maailmanlaajuisesti. Huomioitavaa on kuitenkin se, että interaktiivisten välineiden käyttö ei välttämättä vaadi älypuhelinta itse pelaamiseen. Välineisiin tuotetaan koko ajan uutta sisältöä uusien pelien muodossa. Välineiden valmistaja on keskittynyt nimenomaan neljään ydintuotteeseen, joihin uusien pelien kehittäminen jatkuu koko ajan. Nämä kaksi valittua tuotetta ovat nimeltään Sutu ja Sona. Valmistaja on Hollantilainen Yalp, joka on kotimaisen Lappset Group Oy:n tytäryhtiö.

Sutu on moderni versio jalkapalloseinästä. Peliseinä on erittäin kestävä, niin ilkivallan kuin vuodenaikojen vaihtelunkin suhteen. Peliseinän materiaalina on mm. poliisin mellakkakilvessäkin käytettyä polykarbonaattia. Polykarbonaatin pinta on hieman liukas, jonka vuoksi mahdolliset spray-sotkut on siitä helpompi puhdistaa pois. Sotkeminen ei myöskään vaikuta pelin käyttöön mitenkään. Seinää voi pelata jalkapallolla tai millä tahansa muulla pallolla tai vaikka käsin läpsimällä, myös jääkiekon lätkiminen on mahdollista.

Sutu asennetaan perustusjalkojen avulla, tuote itsessään on myös vakaa ja painava. Kaikki tekniikka on sijoitettu laitteen sisään, eikä siihen pääse käsiksi. Sutu on jatkuvasti yhteydessä internetiin ja sisällön hallinta onnistuu netin kautta ylläpitäjän toimesta. Valmistajalla on kokoaikainen etätuki. Laitteen omistaja pääsee seuraamaan käyttäjäyhteenvetoja, sekä mm. säätämään käyttöaikoja, käytettävissä olevia pelejä, äänenvoimakkuutta ym. niin halutessaan.

Laite ei tarvitse erillisiä käyttöohjeita. Käytännössä vain painetaan laitteessa näkyvällä paikalla olevaa isoa nappia ja laite kertoo suomeksi mitä kussakin pelissä pitää tehdä. Kaikki toiminta on yhden napin takana. Ihmisen luontainen uteliaisuus ohjaa automaattisesti testaamaan tuotetta ja houkuttelee pelaamaan. Vakiona laitteessa löytyy yhdeksän eri peliä (ks. liite) ja siihen kehitetään uusia pelisovelluksia koko ajan. Sutua voi pelata niin yksin, kaksin kuin vaikka nelinpelinä.

Peli ei tarvitse turva-alustoja, eikä oikeastaan alueitakaan, mutta pallojen yli karkailun takia on hyvä yhdistää siihen seinämä. Pelaamisen kannalta on kuitenkin toimivampi vaihtoehto käyttää esimerkiksi keinonurmipintaa pelialueella.

Sonassa on yhdistetty musiikin ja liikunnan ilo, jossa on huomioitu myös oppiminen. Se on kaaren mallinen, itsessään hauskan näköinen tuote. Kaaren yläosassa on kamera, joka tunnistaa kaaren alta kulkijan ja esim. vislaa tälle ja kutsuu pelaamaan. Tässäkin tuotteessa kaikki tekniikka on laitteen sisällä, eikä siihen pääse käsiksi. Vakiona on myös yhdeksän erilaista peliä, jotka ovat liikunnallisia tai opettavaisia. Ks. liite.

Kaari asennetaan perustusjalkojen varassa ja siihen kuuluu pelialusta, jonka avulla pelejä voidaan pelata. Matossa on numeroidut kohdat pelaamista varten ja jälleen laite itse kertoo pelaajien onnistumisen. Kuka tai mikä joukkue on onnistunut parhaiten. Myös Sonaa voi pelata niin yksin, kaksin kuin isollakin porukalla.

Tämänkin laitteen hallinta onnistuu samalla tavalla kuin Sutunkin, netin kautta. Sovelluksen kautta voidaan tarkasti nähdä mitä pelejä on pelattu enemmän, kuinka monta tuntia laite on ollut käytössä jne.

Interaktiivisiin peleihin liittyvät suunnitteluratkaisut tukevat itse pelien käytettävyyttä ja yhdistävät tilakokonaisuutta. Sonan ympärillä on ympyränmuotoinen tekonurmialue, jonka läpi kulkee jokea kuvastava polku. Ympyrään on lisäksi sijoitettu tasapainoiluvälineitä ja istutettu puita viihtyisyyden lisäämiseksi. Sutun peliseinän yhteyteen on asennettu aitaa, pallojen karkailun estämiseksi.

Edellisten lisäksi olemassa oleva koripalloalueen asfaltti uusitaan ja kuntoiluvälineitä keskitetään yhteen paikkaan. Reuna-alueelle rakennetaan myös oleskeluun soveltuva penkkiryhmä.

Alueen valaistusta lisätään turvallisuuden ja puiston käytettävyyden lisäämiseksi.

Suunnitelman mukaisen saneerauksen kustannusarvio on 200 000 euroa ja sille on investointivaraus vuodelle 2019.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, 1 krs. 25.9.- 9.10.2018.

lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5248

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Havainnekuva 1 (jpg)

Havainnekuva 2 (jpg)

Havainnekuva 3 (jpg)

Sutun ja Sonan interaktiiviset pelit (pdf)

Sutu-videot (Youtube)

Sona-videot (Youtube)

Kaupunginosa: